Kohtio-konferenssi - mistä on kyse?

Oletko opetusalalla toimiva henkilö tai muuten kiinnostunut opetusalasta? Kuten kaikki alat ja työpaikat, myös opetusala on saanut kokea digitalisaation myötä paljon uudistuksia. Etäluennot ja webinaarit eivät ole ollankaan vieras termi kenellekään enää nykypäivänä, ja opiskelussa ja opettamisessa käytetään muutenkin paljon eri tekniikoita niin luokkahuoneissa kuin oppilaiden projektien parissa.

Syitä sille miksi virtuaali konferensseista on tullut suosittuja löydät täältä.

Kohtio-konferenssi tuo teknologian lähemmäs

Teknologia jää usein kuitenkin myös itsensä jalkoihin, kun juuri hankitut laitteet ja ohjelmistot ovatkin vanhentuneet jo heti seuraavana vuonna. Jotta opetusalan henkilöstöt ja ostoista sekä laitehankinnoista päättävät opetusalan ihmiset pysyvät kärryillä kaikista opetusalan teknologisista muutoksista, kannattaa heidän olla aktiivisesti mukana alan asiantuntijoiden puheenvuoroissa. Kohtio-konferenssi on tähän ongelmaan tarjottu ratkaisu: Kohtio-konferenssi kerää vuosittain seiniensä sisään kaikki tärkeimmät opetusteknologia-alan ammattilaiset, joilla on paljon kerrottavaa uudesta teknologiasta ja siitä, miten sitä voidaan parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää opettajien ja oppilaiden toimesta.

Omien sanojensa mukaan Kohtio-konferenssi on siis "Suomen paras opetusteknologia-alaan suuntautuva konferenssi". Konferenssi on edellisen kerran järjestetty 11. - 12. huhtikuuta 2019.

Kaksipäiväinen Kohtio sisälsi monia eri puheenvuoroja. Esimerkiksi silloinen opetusministeri Sanni Grahn esiintyi avauspuheenvuorolla tapahtumassa. Kaikki puheenvuorot eivät suoraan liittyneet kuitenkaan teknologiaan, vaan luentoja löytyi myös yleisesti opetusalan trendeihin. Konferenssin ohjelmassa oli huomioitu myös erityisryhmät, kuten puheenvuorolla "Erityistä tukea tarvitsevat nuoret digin käyttäjinä".

Videot apuna teknologian ymmärryksessä

Videot ovat oiva lisä silloin, kun henkilö kaipaa lisää selvennystä teknologiaan liittyvistä asioista. Teknologia-aiheisia kiinnostavia videoita on paljon, ja <a href="">täältä </a> voit katsoa yhden esimerkin siitä, millaisia teknologiavideoita suomalaiset sisällöntuottajat tekevät nimenomaan opetusalalla. Erilaisia teknologiawebinaareja on myös muilla alustoilla kuin YouTube, ja aiheesta löytää runsaasti syventävää lisätietoa esimerkiksi Ted Talks -sivustolta.